Zasiłki rodzinne, podatki zagraniczne - Skwara Consulting Olesno

OFERTA > NIEMCY

Każda z prezentowanych usług powstała w odpowiedzi na konkretne zapytanie oraz w dopasowaniu do Państwa potrzeb.
Bazujemy na sprawdzonych rozwiązaniach, w oparciu o aktualne informacje o poszczególnych instytucjach danego kraju. Znajdą Państwo tutaj nasze usługi oraz najważniejsze informacje dotyczące realizacji i przygotowania dokumentów.

Rozliczenia podatku rozwiń

Chcąc skutecznie rozliczyć podatek w Niemczech, niezbędne jest podsumowanie danego roku rozliczeniowego. Należy nie tylko zastanowić się nad tym, ile odprowadzono mi podatku oraz jakimi dodatkowymi kosztami zostałem/łam w ciągu roku obciążony/a. Warto przechowywać każdego rodzaju rachunki, ponieważ na ich podstawie jesteśmy w stanie wykorzystać dla Państwa wszystkie możliwe ulgi urzędu skarbowego w Niemczech.

Aby udowodnić dodatkowe koszty przydatne będą rachunki:
 • za dojazdy do domu rodzinnego,
 • za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego,
 • związane ze zdrowiem i ubezpieczeniami,
 • opieką nad innymi,
 • za czynsz,
 • związane z kosztami mieszkania za granicą.

Rozliczenia podatku można obecnie dokonać 4 lata wstecz. O czasie rozliczenia decyduje jedynie urząd skarbowy.

Decyzję z urzędu skarbowego otrzymują nasi doradcy podatkowi, którzy sprawdzają każdą z nich i w razie potrzeby składają, za zgodą klienta, zażalenie. Usługa ta jest wliczona w koszt rozliczenia.
Przyznany w decyzji zwrot podatku przelewany jest bezpośrednio na konto klienta.

Dalsze informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 0048 - 660 087 975, bezpośrednio w biurze oraz pod adresem info@skwara-consulting.pl.

Informacja o dokumentach do zeznania podatkowego, pobierz tutaj: Pobierz plik

Oferta dotyczy:
- rozliczeń emerytur oraz rent
- rozliczeń firm zarejestrowanych na terenie Niemiec

zwiń

Zasiłek rodzinny – Kindergeld rozwiń

Pracując za granicą i utrzymując rodzinę z pewnością opłaca się zastanowić nad złożeniem wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny tzw. „Kindergeld". Niemiecki „Kindergeld" bowiem jest najwyższy w całej Europie.
Z reguły zasiłek ten przyznawany jest dla dzieci do 18. roku życia. Jednak za przedłożeniem odpowiednich dokumentów, istnieje możliwość przedłużenia płatności na dzieci pełnoletnie nawet do 25. roku życia.
Dokładną rozpiskę dokumentów znajdą Państwo tutaj:

 • Kindergeld - zasiłek rodzinny z Niemiec Pobierz plik
 • Kindergeld dla dzieci rodziców żyjących w separacji małżeńskiej Pobierz plik
Z doświadczenia wiemy, iż kasa rodzinna („Familienkasse") często prosi o dodatkowe dokumenty, by móc sprawdzić prawo do zasiłku. Ważne zatem jest, by dokumenty te jak najszybciej przedłożyć kasie i skrócić czas opracowania wniosku.

O „Kindergeld" można ubiegać się maksymalnie 4 lata wstecz.

Kwotę, której można się miesięcznie spodziewać w zależności od liczby dzieci to:

- 184,00 EUR na pierwsze i drugie dziecko
- 190,00 EUR na trzecie dziecko
- 215,00 EUR na czwarte i każde kolejne dziecko

(Źródło: http://www.arbeitsagentur.de/ - Informacja o zasiłku rodzinnym na rok 2012)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą tłumaczeniową. Za każde tłumaczenie związane ze staraniami o „Kindergeld", otrzymają Państwo rabat.
zwiń

Świadczenie rodzinne – Elterngeld rozwiń

Gdy rodzi się pociecha, wszystko wokół zaczyna być nieistotne, a uwaga rodziców skupia się na maleństwie. Jeden z rodziców, z reguły matka dziecka, przerywa dotychczasową pracę i decyduje się na wychowanie dziecka. Patrząc z perspektywy finansowej oznacza to przede wszystkim utratę jednego źródła dochodów. W początkowym okresie wychowania dzieci, szczególnie odczuwalny jest różnica w dochodach, stąd zabezpieczenie przejściowe, które ma celu utrzymanie standardu życia rodziny tzw. „Elterngeld", świadczenie rodzinne w Niemczech.

O „Elterngeld" mogą starać się rodzice (lub prawni opiekunowie) dzieci oraz dzieci adoptowanych, którzy spełniają następujące warunki:
­

 • jeden z nich jest na stałe zameldowany w Niemczech;
 • jedno z nich decyduje się na wychowanie dziecka i w związku z tym przestaje pracować lub ogranicza pracę do 30 godzin tygodniowo;
 • mieszkają razem z dzieckiem.
Istotne jest, by wniosek złożyć jak najszybciej po urodzeniu dziecka, gdyż świadczenie może być wypłacone do 3 miesięcy wstecz. Składając wniosek po upływie 3 miesiąca życia dziecka, skraca się okres płatności świadczenia. Zasadniczo świadczenie wypłacane jest przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. Miesiącami tymi mogą się podzielić obydwoje z rodziców. Dodatkowo okres ten można wydłużyć o następne 2 miesiące. Okresy te powinno się koniecznie ustalić przed złożeniem wniosku, gdyż możliwa jest jedynie jednorazowa zmiana podziału.
Wysokość świadczenia uzależnione jest od utraconego dochodu. Naliczane zostaje 67% zarobku netto. Można uzyskać kwotę w granicach od 300 do 1800 Euro miesięcznie. Jednak inaczej wygląda wysokość świadczenia, gdy jeden z rodziców żyje poza granicami Niemiec a drugi pracuje za granicą. Dokładne informacje można uzyskać w biurze.

Bonus do świadczenia „Elterngeld"
Na dziecko/dzieci poniżej 3 lat lub min. dwójce dzieci poniżej 6 lat, możliwe jest przyznanie dodatku pieniężnego na każde, gdy do wniosku dołączy się ich akty urodzenia.

Dokładną rozpiskę dokumentów do wnioskowania, znajdą Państwo tutaj: Pobierz plik

 

(Źródło: www.elterngeld.de - Informacja o świadczeniu rodzinnym 2011)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą tłumaczeniową. Za każde tłumaczenie związane ze staraniami o Elterngeld, otrzymają Państwo rabat.

 

zwiń

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe rozwiń

Na życzenie sporządzamy dla Państwa tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie. W zależności od zapotrzebowania oferujemy 3 rodzaje tłumaczeń:

- przysięgłe: tłumaczenie przysięgłe sporządzane jest po przedstawieniu oryginalnego dokumentu, termin obioru tłumaczenia do uzgodnienia, możliwość tłumaczenia ekspresowego oraz wysyłki na wcześniej uzgodniony adres

- zwykłe: tłumaczenie przysięgłe sporządzane jest po przedstawieniu dokumentu, termin obioru tłumaczenia do uzgodnienia, możliwość tłumaczenia ekspresowego oraz wysyłki na wcześniej uzgodniony adres

- tzw. „ad hoc" - pod tym tłumaczeniem rozumiemy ustne tłumaczenie dokumentów w momencie ich przedłożenia

Za każde tłumaczenie związane bezpośrednio z innymi naszymi usługami, otrzymają Państwo rabat.

zwiń

Korespondencja urzędowa i zwykła rozwiń

Często różnego rodzaju sprawy zagraniczne wymagają listownego lub mailowego ustosunkowania się do określonej sytuacji czy stanu.

Nasza usługa polega na analizie zaistniałej sprawy oraz wystosowaniu odpowiedniego pisma. W niejasnych sprawach oraz na życzenie klienta sięgamy po poradę fachowców danej dziedziny. Dzięki intensywnej współpracy z radcami prawnymi niejednokrotnie rozstrzygnęliśmy i wyjaśniliśmy problematyczne sprawy.

zwiń

Współpraca z prawnikami niemieckimi rozwiń

Często różnego rodzaju 'sprawy zagraniczne' wymagają porady albo ingerencji fachowca danej dziedziny. Oferujemy Państwu współpracę z doświadczonymi prawnikami.
Dzięki intensywnej współpracy z radcami prawnymi niejednokrotnie wyjaśniliśmy skomplikowane sprawy i rozstrzygnęliśmy je na korzyść naszych klientów.

Nasza rada:
Pracując za granicą warto pomyśleć o ubezpieczeniu od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych tzw. „Rechtsschutzversicherung". Szczególnie, gdy prowadzą Państwo własną działalność na terenie Niemiec, stanowi ono dobry sposób, by minimalnymi kosztami obronić swe sprawy.

zwiń

Obsługa FIRM rozwiń

Podstrona w przebudowie. Przepraszamy!

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0048-660 087 975 lub ze skorzystania z formularza kontaktowego.

zwiń

Sprawy emerytalno-rentowe rozwiń

Proponujemy Państwu pomoc związaną ze sprawami emerytalno-rentowymi. Pomoc ta polega na kontakcie z odpowiednimi instytucjami, prowadzeniu spraw, składaniu wniosku o emeryturę czy rentę, odpowiedzi na poszczególne pisma z „Deutsche Rentenversicherung".

zwiń

Ubezpieczenia rozwiń

Oferujemy Państwu pośrednictwo w założeniu ubezpieczenia na terenie Niemiec. Oto niektóre z nich:

 • ubezpieczenie zdrowotne i druk E106 (Krankenversicherung) - ubezpieczenie podstawowe, które najczęściej wybierane jest przez pracodawcę. Warto jednak pamiętać, iż każdy ma prawo do wyboru jednej z nielicznych kas w Niemczech. Dodatkowo pomagamy w staraniach o tzw. druk E 106, upoważniający do leczenia się w Polsce.
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na terenie UE
 • ubezpieczenie od ryzyka wypadku śmiertelnego
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Niemczech
 • ubezpieczenie pojazdu
 • ubezpieczenie od ryzyka związanego z prowadzoną działalnością na terenie Niemiec
 • ubezpieczenie w przypadku niezdolności do wykonywania pracy
 • i wiele innych
zwiń

Sprawy obywatelstwa niemieckiego rozwiń

Podstrona w przebudowie. Przepraszamy!

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0048-660 087 975 lub ze skorzystania z formularza kontaktowego.

zwiń

Konto internetowe - Online-Banking rozwiń

Oferujemy Państwu pomoc w założeniu konta internetowego, pomoc w jego obsłudze, tj. dokonywanie przelewów, wyciągów, sprawdzaniu transakcji i stanu konta.
zwiń

Zmiana klasy podatkowej - Lohnsteuerklassenwechsel rozwiń

Podstrona w przebudowie. Przepraszamy!

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0048-660 087 975 lub ze skorzystania z formularza kontaktowego.

zwiń

Betreuungsgeld rozwiń

Podstrona w przebudowie. Przepraszamy!

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0048-660 087 975 lub ze skorzystania z formularza kontaktowego.

zwiń

Landeserziehungsgeld rozwiń

Podstrona w przebudowie. Przepraszamy!

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0048-660 087 975 lub ze skorzystania z formularza kontaktowego.

zwiń

Zasiłek pielęgnacyjny z Niemiec - Pflegegeld rozwiń

Podstrona w przebudowie. Przepraszamy!

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0048-660 087 975 lub ze skorzystania z formularza kontaktowego.

zwiń